โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จัดทำแบบสอบถามออนไลน์ โดยใช้ google กองแนะแนวและศิษย์เก่าสัมพันธ์


ปรับปรุงข้อมูล : 12/9/2560 9:14:27     ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 192

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยนางสาวศุภวรรณ สัจจากุล และนางสาวมนสิชา มีแสงแก้ว เป็นวิทยากร โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จัดทำแบบสอบถามออนไลน์ โดยใช้ google ให้กับกองแนะแนวและศิษย์เก่าสัมพันธ์ เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2560

ข่าวล่าสุด

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ให้บริการห้องบริการสารสนเทศแก่ธนาคารไทยพาณิชย์

4/7/2561 14:47:35
26

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ให้บริการห้องบริการสารสนเทศแก่สถาบันตรวจสอบคุณภาพสินค้า

4/7/2561 14:46:26
16

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ติดตั้งและสแกนลายนิ้วมือนักศึกษาใหม่ ณ ศูนย์กาญจนาภิเษก

29/6/2561 10:58:16
19

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ จัดสอบ Pretest มาตรฐาน ICT ให้กับนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ชุมพร รหัส 61

29/6/2561 10:51:55
16

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ให้บริการห้องบริการสารสนเทศแก่หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย

29/6/2561 10:49:32
18

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ให้บริการห้องบริการสารสนเทศแก่สำนักงานคลังจังหวัดเชียงใหม่

29/6/2561 10:43:39
24

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ให้บริการห้องบริการสารสนเทศแก่ธนาคารไทยพาณิชย์

29/6/2561 10:38:14
11

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ให้บริการห้องบริการสารสนเทศ แก่สำนักงานพื้น?ี่ประถมศึกษาเขต 5 จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อฝึกอบรมระบบจัดซื้อจัดจ้าง (e-GP)

29/6/2561 10:35:12
10

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศจัดสอบวัดมาตรฐานด้าน ICT ให้แก่นักศึกษาสาขาเกษตรป่าไม้ ภาคสมทบ มหาวิทยาลัยแม่โจ้แพร่เฉลิมพระเกียรติ

29/6/2561 10:30:46
7

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ให้บริการห้องบริการสารสนเทศแก่สำนักงานพื้นที่สูง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อจัดฝึกอบรมระบบจัดซื้อจัดจ้าง (e-GP)

29/6/2561 10:28:18
7