บรรยายระบบฐานข้อมูล การผลิตเห็ดเศรษฐกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ให้กับนักศึกษาสาขาพึชผัก


ปรับปรุงข้อมูล : 13/9/2560 11:02:24     ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 36

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยคุณสมชาย อารยพิทยา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ เป็นวิทยากรบรรยายระบบฐานข้อมูล การผลิตเห็ดเศรษฐกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ให้แก่นักศึกษา สาขาพืชผัก ร่วมกับอาจารย์ปรีชา รัตนัง เมื่อวันที่ 12 ก.ย. 2560 เวลา 14.00-15.00 น.

https://sm.mju.ac.th/

ข่าวกิจกรรม    

ข่าวล่าสุด

โครงการฝึกอบรมการจัดการระบบ e-Management และความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้

21/9/2560 10:06:57
45

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร Tip & Tricks for Microsoft Office “การนำเสนอผลงานอย่างมืออาชีพด้วย MS Power Point”

21/9/2560 9:55:52
12

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร Tip & Tricks for Microsoft Office “เทคนิคการใช้โปรแกรมชุด MS Word เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน”

21/9/2560 9:52:50
14

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร Tip & Tricks for Microsoft Office “เทคนิคการใช้โปรแกรมชุด MS Excel เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน”

13/9/2560 13:58:22
41

บรรยายระบบฐานข้อมูล การผลิตเห็ดเศรษฐกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ให้กับนักศึกษาสาขาพึชผัก

13/9/2560 11:02:24
37

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จัดทำแบบสอบถามออนไลน์ โดยใช้ google กองแนะแนวและศิษย์เก่าสัมพันธ์

12/9/2560 9:14:27
33

โครงการฝึกอบรม Microsoft Word สำหรับนักศึกษาสาขาเกษตรเคมี คณะผลิตกรรมการเกษตร เพิ่มเตรียมพร้อมสู่สหกิจ

7/9/2560 11:33:36
37

โครงการอบรมการใช้ซอร์ฟแวร์บนโลกออนไลน์ สำหรับงานวิชาการยุคใหม่ ให้กับหลักสูตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ

7/9/2560 11:31:47
38

RMI Next นำเสนอโครงการสอบทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล ICDL

6/9/2560 15:41:13
26

โครงการส่งเสริมมาตรฐานทักษะ ICT ให้กับนักศึกษา หลักสูตร Microsoft Power Point

29/8/2560 14:38:50
43