การให้บริการห้องสารสนเทศแก่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 4


ปรับปรุงข้อมูล : 14/2/2561 9:53:54     ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 259

เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2561 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 4  ใช้บริการห้องบริการสารสนเทศ เพื่อฝึกอบรมระบบ E-GP 

อื่นๆ    

ข่าวล่าสุด

ประชุมคณะกรรมการนโยบายและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 1/2562

17/12/2561 11:08:46
8

โครงการฝึกอบรมการใช้โปรแกรม MS Powerpoint

9/10/2561 13:21:36
119

โครงการฝึกอบรมการใช้โปรแกรม MS Word สำหรับเขียน Resume ให้กับนักศึกษาสาขาเกษตรเคมี คณะผลิตกรรมการเกษตร

2/10/2561 19:03:00
53

ประชุมคณะทำงาน Mju Digital Service and Innovations

28/9/2561 15:34:57
75

การส่งเสริมการใช้งานระบบติดตามผลการปฏิบัติงาน ITIL : GLPI ให้กับหน่วยงานภายนอก

19/9/2561 10:47:48
74

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมกิจกรรมแสดงมุฑิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ สำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

19/9/2561 10:43:42
76

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมกิจกรรม KM FAIR 2018

10/9/2561 16:35:26
102

โครงการฝึกอบรมการเข้าถึงบทเรียนออนไลน์

10/9/2561 16:27:58
65

โครงการฝึกอบรมการใช้งานหลักสูตร excel สำหรับนักศึษาคณะเศรษฐศาสตร์ ปี 4

21/8/2561 13:54:52
87

โครงการฝึกอบรม Google for education สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์

21/8/2561 13:52:27
85