การให้บริการห้องสารสนเทศแก่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6


ปรับปรุงข้อมูล : 14/2/2561 9:53:44     ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 227

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ให้บริการห้องสารสนเทศแก่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 (อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่) ณ อาคารเรียนรวมแม่โจ้ 70 ปี ระหว่างวันที่ 29-30 มกราคม 2561

อื่นๆ    

ข่าวล่าสุด

การส่งเสริมการใช้งานระบบติดตามผลการปฏิบัติงาน ITIL : GLPI ให้กับหน่วยงานภายนอก

19/9/2561 10:47:48
4

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมกิจกรรมแสดงมุฑิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ สำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

19/9/2561 10:43:42
2

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมกิจกรรม KM FAIR 2018

10/9/2561 16:35:26
36

โครงการฝึกอบรมการเข้าถึงบทเรียนออนไลน์

10/9/2561 16:27:58
15

โครงการฝึกอบรมการใช้งานหลักสูตร excel สำหรับนักศึษาคณะเศรษฐศาสตร์ ปี 4

21/8/2561 13:54:52
41

โครงการฝึกอบรม Google for education สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์

21/8/2561 13:52:27
41

ฝึกอบรมการเข้าถึงบทเรียนออนไลน์ โดยใช้ LMS2.mju.ac.th

21/8/2561 13:49:39
42

แนะนำระบบ ITIL ให้เจ้าหน้าที่จากประเทศภูฏาน

8/8/2561 10:14:58
35

วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง เข้าศึกษาดูงาน MJU Channel

8/8/2561 10:01:25
29

โครงการฝึกอบรมการใช้งาน Google Classroom สำหรับนักศึกษาคณะพัฒนาการท่องเที่ยว ชั้นปีที่ 1 และ 2

1/8/2561 15:19:00
55