การให้บริการห้องสารสนเทศแก่สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่


ปรับปรุงข้อมูล : 14/2/2561 9:52:47     ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 193

สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ได้ใช้บริการห้องสารสนเทศ อาคารเรียนรวมแม่โจ้ 70 ปี เพื่อจัดฝึกอบรมระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-bidding) ระหว่างวันที่ 14-16 กุมภาพันธ์ 2561

อื่นๆ    

ข่าวล่าสุด

โครงการฝึกอบรมการใช้โปรแกรม MS Powerpoint

9/10/2561 13:21:36
17

โครงการฝึกอบรมการใช้โปรแกรม MS Word สำหรับเขียน Resume ให้กับนักศึกษาสาขาเกษตรเคมี คณะผลิตกรรมการเกษตร

2/10/2561 19:03:00
18

ประชุมคณะทำงาน Mju Digital Service and Innovations

28/9/2561 15:34:57
34

การส่งเสริมการใช้งานระบบติดตามผลการปฏิบัติงาน ITIL : GLPI ให้กับหน่วยงานภายนอก

19/9/2561 10:47:48
34

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมกิจกรรมแสดงมุฑิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ สำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

19/9/2561 10:43:42
38

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมกิจกรรม KM FAIR 2018

10/9/2561 16:35:26
59

โครงการฝึกอบรมการเข้าถึงบทเรียนออนไลน์

10/9/2561 16:27:58
36

โครงการฝึกอบรมการใช้งานหลักสูตร excel สำหรับนักศึษาคณะเศรษฐศาสตร์ ปี 4

21/8/2561 13:54:52
58

โครงการฝึกอบรม Google for education สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์

21/8/2561 13:52:27
62

ฝึกอบรมการเข้าถึงบทเรียนออนไลน์ โดยใช้ LMS2.mju.ac.th

21/8/2561 13:49:39
61