โครงการฝึกอบรมนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 สาขาการการบัญชี เรื่อง google classroom


ปรับปรุงข้อมูล : 20/12/2561 8:54:06     ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 58

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดฝึกอบรมให้ความรู้นักศึกษา ชั้นปีที่ 1 สาขาการการบัญชี เรื่อง google classroom จำนวน 2 กลุ่ม เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2561 เวลา 9.30-12.00 และ 13.30-16.00 น.

ข่าวกิจกรรม    

ข่าวล่าสุด

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สวัสดีปีใหม่ผู้บริหาร

10/1/2562 11:54:34
25

โครงการฝึกอบรมนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 สาขาการการบัญชี เรื่อง google classroom

20/12/2561 8:54:06
59

ประชุมคณะกรรมการนโยบายและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 1/2562

17/12/2561 11:08:46
34

โครงการฝึกอบรมการใช้โปรแกรม MS Powerpoint

9/10/2561 13:21:36
132

โครงการฝึกอบรมการใช้โปรแกรม MS Word สำหรับเขียน Resume ให้กับนักศึกษาสาขาเกษตรเคมี คณะผลิตกรรมการเกษตร

2/10/2561 19:03:00
73

ประชุมคณะทำงาน Mju Digital Service and Innovations

28/9/2561 15:34:57
94

การส่งเสริมการใช้งานระบบติดตามผลการปฏิบัติงาน ITIL : GLPI ให้กับหน่วยงานภายนอก

19/9/2561 10:47:48
90

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมกิจกรรมแสดงมุฑิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ สำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

19/9/2561 10:43:42
90

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมกิจกรรม KM FAIR 2018

10/9/2561 16:35:26
116

โครงการฝึกอบรมการเข้าถึงบทเรียนออนไลน์

10/9/2561 16:27:58
76